Apr 20, 2008

نشریه ای برای جنبش دانشجویی ایران/ دستور به ماموران آتش نشانی برای ریختن آب جوش بر سرکارگران

سایت دسترنج : 6 مامور آتش‌نشاني به جرم اقدام حمايتي از کارگران لاستيک البرز و خودداري از ريختن آب جوش بر سر کارگران در بازداشتگاه بسر مي‌برند. اين ماموران آتش‌نشاني در سر پيچي از دستور يگان ويژه از ريختن آب جوش بر سر کارگران معترض لاستيک البرز خوداري کرده و آب را بر روي آسفالت ريختند. بنابراين گزارش اين ماموران بيش از 48 ساعت است که در بازداشتگاه احمدآباد مستوفي بسر مي‌برند.
همزمان خانواده‌های کارگران بازداشت شده لاستیک البرز در اعتراض به اقدام ضابطان نیروی انتظامی در بازداشت کارگران برای آزادی آنان در مقابل پاسگاه احمدآباد مستوفی تجمع کردند. خانواده‌هاي کارگران بازداشتي لاستيک البرز ابتدا در مقابل دادگاه چهاردانگه و سپس در مقابل پاسگاه احمدآباد مستوفي دست به تجمع زدند. تجمع اين افراد در مقابل پاسگاه ادامه داشته و خانواده‌هاي کارگران خواستار آزادي بي‌قيد و شرط سرپرستان خود هستند. تعداد کارگران بازداشتي لاستيک البرز در اين پاسگاه به 40 نفر رسيده است که برخي از منابع اين تعداد را 140 نفر اعلام کرده‌اند

No comments: