Apr 20, 2008

45درصد معتادان کشور زیر 30 سال هستند

مدیر کل فرهنگی ‌و پیشگیری ستاد مبارزه ‌با مواد مخدر گفت: در مجموع سن ۴۵ درصد معتادان کشور زیر ۳۰ سال است.

هومن نارنجیها بیان کرد: ۱۵‌ درصد معتادان بین سن ۲۰ تا ۲۴ سال قرار دارند و ۳/۳ درصد زیر ۲۰ سال‌، ۲۵ درصد نیز بین ۲۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. همچنین میانگین سنی معتادان در کشور ۳۲/۷ سال است.

هومن نارنجیها در رابطه با بحث پیشگیری از مواد مخدر گفت: ورود به مواد مخدر با سن کم می تواند درمان را سخت‌تر کند و کاهش سن و درمان سخت، با یکدیگر در ارتباط هستند. به گفته وی افرادی که جوان هستند و مواد مخدر مصرف می‌کنند، پاسخ عوارض این مواد دیرتر در آنها ظاهر می‌شود و افرادی که جوان هستند بر این باورند که مصرف مواد مخدر به واسطه جوان بودن آنها اثر سوء نخواهد داشت. نارنجیها ادامه داد :این درحالیست که سلولهای جوان و در حال رشد آسیب‌های جدی‌تری بر اثر استفاده مواد مخدر خواهند دید. مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: هر اندازه که سن شروع اعتیاد پایین‌تر باشد عوارض و عواقب اعتیاد شدیدتر است.

به گفته وی ۶۰ تا ۷۰ درصد از معتادان زیر سن ۱۹ سالگی کشیدن سیگار و الکل را شروع می‌کنند و این زنگ خطری برای خانواده‌ها است.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: تنها ۱۰۰ مدرسه از بین ۷۰۰۰ مدرسه در تهران، طرح آموزش مهارتهای زندگی را اجرا می‌کنند.

No comments: