Apr 20, 2008

زاهدی، وزیر علوم ، در دانشگاه قم هم با دردسر مواجه شد

شنبه ۳۱م فروردین ۱۳۸۷
خبرنامه امیرکبیر: زاهدی وزیر علوم که به همراه احمدی نژاد به سفر استانی رفته بود در دانشگاه قم حاضر شده و پس از جلساتی با مدیران و «برخی» از دانشجویانی که از قبل انتخاب شده بودند، بدون برگزاری جلسه عمومی با دانشجویان قصد خروج از دانشگاه را داشت که دانشجویان قم با اعتراض به وی خواستار پاسخگویی زاهدی به مشکلاتشان شدند.

با وجود اینکه زاهدی در یکی از روزهای پایانی هفته، که تعداد کمی از دانشجویان در دانشگاه حضور دارند، به دانشگاه قم رفته بود، باز با مشکلاتی مواجه شده و دانشجویان نسبت به وی اعتراض کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان خواستار برگزاری نشست پرسش و پاسخ با وزیر علوم شدند که به دلیل عدم تمایل زاهدی به برگزاری جلسه، محافظانش وی را از دانشگاه خارج ساختند. زاهدی حضور معاونش، خرمشاد، را در دانشگاه و صحبت با برخی از دانشجویان را کافی دانسته و گفت: “از جزئیات مشکلات دانشجویان آگاه است.”

وی همچنین ضمن تمجید از آیت الله قاضی، رییس دانشگاه قم، احتمال تغییر ریاست دانشگاه قم را تکذیب کرد.

No comments: